Barn som pårørende

Informasjon og støtte til barn som pårørende – Helsedirektoratet

1. Om veilederen · 2. Helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende · 3. Avklare hvem som er pårørende, deres rolle, og føre journal · 4. Involvere pårørende …

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

8.3. Forskning om barn som pårørende – Helsedirektoratet

Forskning om barn som pårørende – Helsedirektoratet

Barn som pårørende er et relativt nytt forskningsfelt. Forskningen omhandler barnas opplevelser, deres belastninger og behov, og tiltak.

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Når barn og unge er pårørende – Pårørendesenteret

I lovverket brukes begrepet «barm som er pårørende» om barn (under 18 år) av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom …

Når barn er pårørende – NHI.no

Å være barn som pårørende. Mindreårige barn som opplever at foreldre/foresatte eller søsken blir psykisk syke, rusmiddelavhengige, blir utsatt for vold eller …

Barn og unge med psykisk sykdom i familien – Helsenorge

Barn med psykisk sykdom i familien – Helsenorge

Barn som pårørende kan oppleve problemer som mobbing, atferds- og konsentrasjonsproblemer, frafall fra skole og fysiske og psykiske plager. Det er ofte …

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Barn som pårørende – eHåndbok

Barn som pårørende

Informer barnets helsesykepleier og pasientens fastlege ved oppstart av behandling ved å sende elektronisk skjema “Barn som pårørende og etterlatte – nødvendig …

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende – Kreftforeningen

2. des. 2022 — Antall barn og unge med kreftsyke foreldre. I Norge lever mange barn og unge med kreft tett inn på seg – ofte over flere år.

Barn som pårørende får ikke oppfølgingen de trenger

7. apr. 2022 — Barn under 18 år er pårørende når en forelder eller nær omsorgsperson er syk, skadet, rusavhengig eller har en funksjonsnedsettelse.

For tolv år siden ble helsepersonell lovpålagt å ivareta barn som pårørende. Fremdeles mangler sykepleiere tid og kompetanse til å gi barna det de har krav på.

Barn som pårørende – Oslo universitetssykehus

Du står her: Forside · Fag og forskning · Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester; Barn som pårørende. Barn som pårørende. Ingress.

Når en i familien blir alvorlig syk eller skadet opplever mange at livet endres. Helsepersonell har, sammen med foreldre, plikt til å bidra til a…

Om voksne og barn som pårørende – Veiviseren.no

Om voksne og barn som pårørende – Veiviseren

Om voksne og barn som pårørende. Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rus og/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende.

Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rusog/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende. Pårørende…

Keywords: barn som pårørende