Et barn

barn – Wiktionary

barn – Wiktionary

(biologi) Lite menneske, mindreårig menneske. Noen barn kom løpende. · (familie) Avkommet til foreldrene, sønn eller datter. Jeg har god kontakt med barna mine.

barn – Det Norske Akademis ordbok

Det Norske Akademis ordbok

barn – substantiv (menneskers) avkom i første ledd, avkom i senere slektsledd person i første del av livet, fra fødsel til ungdom, person som er yngre enn …

Barn – Wikipedia

Barn – Wikipedia

Barn betyr også «avkom i første ledd», da uavhengig av alder, eller, metaforisk, som en rettmessig, eller en betydelig gruppe medlemmer innenfor en klan, stamme …

Redd Barna – Vi redder barn

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Vi brenner for en verden der alle …

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Vi brenner for en verden der alle barn overlever, lærer og er trygge. En verden hvor hvert barn kan bli den de ønsker å være.

Vi som har et barn for lite – Foreningen for de som har mistet et …

Vi som har et barn for lite – Foreningen for de som har mistet et barn

Vi vil prøve å formidle tanker og reaksjoner som foreldre har hatt etter at de har mistet sitt barn, og hvordan pårørende kan hjelpe foreldrene best mulig.

Foreningen Vi som har et barn for lite – Facebook

Hvordan kan jeg hjelpe? https://etbarnforlite. no/internasjonal-minnedag-for-foreldre-i-sorg/ På nettsiden kan du finne flere informasjonsfilmer …

Bekymret for et barn? Få veiledning og gode råd – Blå Kors

Bekymret for et barn? Få veiledning og gode råd – Blå Kors ressursbank

Dersom du er bekymret for et barn, er det viktig at du gjør noe. Se vår veileder med gode råd om hva du kan gjøre, for å se et barn som trenger det.

Snakkemedbarn.no

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakke sammen skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

Å drepe et barn (bm.) – Leseverktøy

Leseverktøy

Å drepe et barn (bm.) Bokmål Nynorsk. Analyse. Grammatikk. Fagbegreper. Stig Dagermann. Å drepe et barn (bm.) Analyse. Førlesingsoppgaver ÅPNE LUKK.

Keywords: et barn