Filosofisk samtale med barn

Filosofiske samtaler – Skoletorget

Skoletorget/Filosofiske samtaler

I en filosofisk samtale forholder vi oss aktivt til andres tanker samtidig som vi venner oss til å begrunne våre egne ideer og forestillinger.

Hvordan lede en samtale – Filosofi i skolen

Iscenesett den filosofiske og dialogiske holdningen. Skap kontakt. I en filosofisk samtale undersøker klassen eller gruppa et spørsmål eller tema sammen.

Filosofiske samtaler i barnehagen. 9788244613033. Heftet

Filosofiske samtaler i barnehagen. 9788244613033. Heftet – 2008 | Akademika.no

Barns undring og vitebegjær er et godt utgangspunkt for å skape filosofiske samtaler, men det krever trening og gode ideer. Denne boken beskriver hvordan vi kan …

Små barn stiller store spørsmål. I en filosofisk samtale oppmuntrer vi barna til å tenke høyt over mulige svar på vriene spørsmål, uten at vi voksne hjelper dem til å formulere svarene

Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor

BUF/Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor

Øyvind Olsholt, Maaike Lahaise, Ariane Schjelderup Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor. Kommuneforlaget, Oslo 2008

Den filosofiske boksen – Utdanningsforskning.no

Den filosofiske boksen

18. nov. 2016 — Børresen ønsker at barn skal snakke om viktige ting. Det kan gjerne være kjærlighet, vennskap og ærlighet. Hun mener at det å samtale er et …

Skal barn kunne filosofere i barnehagen, trenger de både begrepskort, terninger og loggbøker.

Filosofiske samtaler i Kladden Kanvas-barnehage

Filosofiske samtaler i Kladden Kanvas-barnehage – Kladden

Forskning viser at kommunikasjon mellom voksne og barn i stor grad er preget av at voksne forteller hva barna skal gjøre, eller at vi voksne har svarene på …

Å tenke filosofisk med barn – Utdanningsnytt

Å tenke filosofisk med barn

1. jun. 2006 — Hvordan kan den filosofiske samtalen bli en ny læringsarena i skolen? Dette spørsmålet belyses på en nasjonal konferanse om filosofi i …

Filosofi må ikke nødvendigvis være svært abstrakt. Derfor passer det godt som fag på barnetrinnet, mener kronikkforfatteren.

Filosofi for de minste – Aftenposten

Filosofi for de minste

12. des. 2007 — Mange foreldre sier at de stadig vekk har filosofiske samtaler med barna sine. Det trodde jeg også før jeg begynte å studere dette, …

Fem barn sitter i ring, lytter, venter på tur, forteller og argumenterer. Filosofi skal inn i barnehagen.

Bli med på filosofi i barnehagen! – Fagbokforlagets nettmagasin

Bli med på filosofi i barnehagen! — Fagbokforlagets nettmagasin

18. mai 2022 — Filosofiske samtaler er en metode å utvikle barns tenkning på og en metode for å nærme seg andre mennesker. Ved å prøve å forstå hva andre …

Filosofiske samtaler er en metode å utvikle barns tenkning på og en metode for å nærme seg andre mennesker. Ved å prøve å forstå hva andre mener og tenker, kan det føre til at en forstår seg selv og egen tenkning bedre.

Toktok Filosofiske samtaler med barn – (Pakke)

Toktok Filosofiske samtaler med barn av Beate Børresen (Pakke) | Cappelen Damm Undervisning

Toktok Filosofiske samtaler med barn (Pakke) av forfatter Beate Børresen. Pris kr 655.

Keywords: filosofisk samtale med barn