Hjemme med sykt barn når mor er i permisjon

Har far rett til omsorgspenger når mor er hjemmeværende?

Har far rett til omsorgspenger når mor er hjemmeværende? – Compendia24

Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Dager du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel har …

Omsorgspenger – nav.no

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Dager du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon – NHO

25. okt. 2010 — Dersom mor er hjemme i permisjon og opptatt med pass og stell av andre barn, så kan far være hjemme med andre søsken som er syke. Det er ikke …

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Har pappa krav på sykt barn dager for søsken når mor er i …

14. feb. 2022 — Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med omsorg for syke eller pleietrengende barn. Sist …

Rettigheter når man har syke barn – Altinn

Altinn – Rettigheter når man har syke barn

Hjemme med sykt barn. Foreldre har rett til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår for å ta seg av barn når de er syke.

Hjemme med sykt barn – Hovedorganisasjonen Virke

Hjemme med sykt barn – Virke – Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen

(1) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: a) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, b) hvis barnet skal følges til …

Barns og barnepassers sykdom – Arbeidsmiljøloven.com

Jeg går hjemme i permisjon, og far er i jobb. … Sykt barn inkluderer jo syk barnepasser, så om mor i perm ikke er i form til å passe et sykt barn, …

Kan far være hjemme med sykt barn når jeg er i permisjon?

Nye foreldreportalen.no

17. apr. 2018 — SVAR: En arbeidstaker kan ikke være hjemme med sykt barn, hvis det er en annen voksen omsorgsperson til stede, noe det jo er i dette tilfellet.

Hjemme med sykt barn når far er hjemme i permisjon? | SL

Jeg er hjemme i permisjon med baby på fire uker. Storebror på 2 1/2 går i barnehagen og har blitt forkjøla, han har feber og er i dårlig …

Far ta sykt barn dager når mor er i permisjon? – Kvinneguiden

Keywords: hjemme med sykt barn når mor er i permisjon