Røntgen barn

Røntgen av nyrer og urinveier hos barn – Sykehuset Østfold

Det er av stor betydning at barn og unge som skal til røntgenundersøkelse er godt forberedt. Det er derfor viktig at foreldre og foresatte formidler denne …

Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom

Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom – Helse Bergen

Røntgen er ein måte å ta bilde av korleis kroppen ser ut på innsida. Det som oftast blir undersøkt er lungene, hjertet og skjelettet. I tillegg bruker vi …

Barn og unge over 4 år bør få BW-røntgen ved …

Barn og unge over 4 år bør få BW-røntgen ved statusundersøkelse hvis det er nødvendig for å stille diagnose – Helsedirektoratet

Barn og unge over 4 år bør få BW-røntgen ved statusundersøkelse hvis det er nødvendig for å stille diagnose · Praktisk – slik kan anbefalingen følges …

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Røntgen av spiserør, magesekk og begynnelsen av …

Røntgen av spiserør, magesekk og begynnelsen av tynntarmen hos barn – Vestre Viken

Barnet må drikke et kontrastmiddel for at spiserør og magesekk skal vises på røntgenbildene. Kontrastmiddelet kan se ut som melk, men smaker annerledes. Vi kan …

Røntgen av spiserør, magesekk og tynntarm hos barn

Røntgen av spiserør, magesekk og tynntarm hos barn – Universitetssykehuset Nord-Norge

I denne røntgenundersøkelsen brukes kontrastmiddel for å vise spiserøret, magesekken og overgangen til tynntarmen.

CT av barn ved Barnesenteret på Ullevål

CT av barn ved Barnesenteret på Ullevål – Oslo universitetssykehus

CT-scanning er en avansert form for røntgen. CT framstiller detaljer i bløtdeler og skjelett som ikke er mulig med vanlig røntgen. CT- maskinen lig…

Røntgen av urinblære og urinrør hos barn – Sykehuset Innlandet

Dette er en røntgenundersøkelse hvor vi bruker kontrast for å fremstille blæra og urinrøret.

Strålebruk og risiko ved diagnostisk røntgen – Helse Stavanger

14. feb. 2022 — Barn og foster er mer følsomme for stråling enn voksne. Hvis du er gravid, eller mistenker at du er det, bør du derfor fortelle det til …

Røntgen av ryggen – NHI.no

Mellomvirvelskiver, ryggmargen og nerver er ikke synlige på vanlig røntgen, men avstanden mellom ryggvirvlene viser høyden på mellomvirvelskivene. Sist revidert …

Keywords: røntgen barn