Samenes historie for barn

Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag? – Redd Barna

Lær om hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag og hvorfor akkurat 6. februar ble en viktig dato i arbeidet for urfolks rettigheter i Norge.

Lær om samenes nasjonaldag med filmen “Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag?” med tilhørende undervisningsopplegg for 5.-10. trinn.

Temahefte om samisk kultur i barnehagen – Regjeringen.no

Det er ganske vanlig at barna er med på så å si alle typer aktiviteter hvor voksne er. Fortellinger, sagn og historier brukes mye som pedagogiske hjelpemidler i …

Samenes historie og kultur – Daria.no

Samenes historie og kultur – Daria.no

I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie. … Til 1989 var det forbudt for skolebarn i Kautokeino å joike. Samenes joik er noe av det …

I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie. Karakter: 5 (både i norsk og samfunnsfag)

Tidsreise Sápmi | Samisk historie for barn

Tidsreise Sápmi er samisk historie slik du aldri har sett den før! Sjarmerende illustrasjoner og animasjoner. Enkel og intuitiv navigering.

Samenes historie – Store norske leksikon

samenes historie – Store norske leksikon

På 1900-tallet ble norske samer utsatt for en fornorskingspolitikk der målet var assimilering. Bildet viser samiske barn på internatskole for flyttsame-barn i …

Det finnes flere teorier om samefolkets opphav, hvor de er kommet fra og hvilke folkegrupper de eventuelt er i slekt med. Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene endelig kom fram til det landet som de i dag kaller Sápmi eller Sámiid eanan. De eldste av disse mytene slutter med den tiden da samene begynte å tro på den sjamanistiske religionsformen, altså den samiske religionen som senere kristne misjonærer bekjempet.

Samer | SPIRESERIEN

Hvorfor er søljer så viktig i samisk kunst og bunadtradisjonen. La elevene se på om søljer brukes til hverdagen eller til fest. Fra gammelt av trodde folk at …

Samisk historie – Salaby Skole

A network hiccup interrupted playback. Please reload the player and try again.

Keywords: samenes historie for barn, samenes nasjonaldag for barn, redd barna samenes nasjonaldag