Samer barn

Samer | SPIRESERIEN

La elevene forske på søljer. Hvorfor er søljer så viktig i samisk kunst og bunadtradisjonen. La elevene se på om søljer brukes til hverdagen eller til fest.

Samisk – NRK Super

NRK Super – Samisk

Norsk animasjonsserie for barn, om grenser og seksuelle overgrep. Mange barn tror voksne kan Tema – Overgrep · Mánáid várás animašuvdna, mii gieđahallá …

Her finner du NRK Supers programmer på samisk.

Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag? – Redd Barna

Lær om hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag og hvorfor akkurat 6. februar ble en viktig dato i arbeidet for urfolks rettigheter i Norge.

Lær om samenes nasjonaldag med filmen “Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag?” med tilhørende undervisningsopplegg for 5.-10. trinn.

Temahefte om samisk kultur i barnehagen – Regjeringen.no

Samiske barn i dag vokser opp i møtet mellom samisk og norsk kultur. Dette vil prege både den oppdragelsen som foreldre gir barnet, og den oppvek- sten barnet …

Samisk kultur i barnehagen og skolen – Min stemme

Min stemme

Samer betegnes som urfolk. · Lov om barnehager, som trådte i kraft 1. · Paragraf 8 sier: «Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i …

Barnevern – Sametinget

Samiske barn har rett til en oppvekst som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur. Denne retten følger også samiske barn som er under barnevernets omsorg.

Samer og barneoppdragelse – Bufdir

Samer og barneoppdragelse | Bufdir

Målet med samisk barneoppdragelse er at barnet skal bli et sterkt og selvstendig individ i samfunnet. I oppveksten motiveres samiske barn til å prøve selv, og …

Har du opplevd å ha en samtale med en same om ulikheter og likheter mellom samisk og norsk barneoppdragelse? 

Samer – Idebroen

Idebroen – Samer

Barna på Tigergutt avd i Nøste barnehage har laget bilder i forbindelse med Samenes nasjonaldag. Card image cap · Samefolkets dag med 1-2 åringer. Elisabeth …

Idebroen – Samer

Lovet en bedre fremtid for samiske barn og unge – Aftenposten

Lovet en bedre fremtid for samiske barn og unge

6. feb. 2022 — Både statsministeren, ordføreren og sametingspresidenten manet til kamp mot hets og diskriminering. Barn fra den samiske barnehagen i Oslo …

Samenes nasjonaldag ble markert i Oslo rådhus søndag. Både statsministeren, ordføreren og sametingspresidenten manet til kamp mot hets og diskriminering.

Keywords: samer barn, samer for barn