Samisk religion for barn

Samisk religion – Min stemme

Min stemme

Også etter at samene var blitt kristnet, hendte det ofte at barnet, etter først å ha vært i kirken og fått et kristent navn, ved hjemkomsten ble badet og døpt …

Læringssti om samer og samisk religion – Rli

Læringssti om samer og samisk religion :: Rli

LÆRINGSSTI OM SAMER OG SAMISK RELIGION. … Både barnehagebarn og grunnskoleelever skal derfor få innsikt i og kunnskap om det norske og det samiske, …

LÆRINGSSTI OM SAMER OG SAMISK RELIGION

Samisk religion og økofilosofi i KRLE – Skolestudio

Samisk religion og økofilosofi i KRLE

Den gamle samiske religionen var et typisk eksempel på naturreligion hos et urfolk. Finn ut mer om denne religionen. Lag en podkast eller en presentasjon.

Samisk religion – Religioner.no

Samisk religion | Religioner.no

Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis … Hun voktet boligen mot onde krefter, og passet på små barn (ibid.) …

Samisk religion før kristendommen | Reaidu

Den samisk religionen som eksisterte før kristendommen tok over, var en mangfoldig naturreligion. Noaidien var den religiøse lederen eller den som formidlet …

Temahefte om samisk kultur i barnehagen – Regjeringen.no

sin religion eller til å bruke sitt eget språk.» ILO konvensjon nr. … samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige.

Samisk tro, om guder og gudinner – Sjamanistisk Forbund

Hun voktet boligen mot onde krefter, og passet på små barn (ibid.). Samisk religion var animistisk, det vil si at ting i naturen ble oppfattet som besjelet …

Samene – et urfolk – Skolerom.no

Samene – et urfolk | Skolerom.no

Kulturen og levemåten som utviklet seg, kalles samisk. Samer er altså den eldste folkegruppen i området Sápmi, og defineres som urfolk. Samenes Sápmi er én …

Samene, urbefolkningen i Norge, har en spennende kultur. Likevel prøvde staten på 1800-tallet å fjerne landets eldste kultur og tvinge samene til å bli en del…

Oppgaver: Samiske tema for RLE 1.-7.trinn

Oppgaver: Samiske tema for RLE 1.-7.trinn | Samisk kunst, kultur og samfunn som tema i norsk skole

14. sep. 2010 — … bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og … beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til …

Undervisningsopplegg om samer. Under finner du først hvilke kompetansemål oppgavene bygger på, så en liste med lenker til oppgavetekstene i pdf-format. RLE 1. – 4. trinn    Kompetansemål Filosofi og etikk  samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis bruke FNs…

Keywords: samisk religion for barn