Sykt barn korona

Korona: Regelendringer knyttet til omsorgspenger – Sticos

Korona: Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

7. des. 2021 — Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det er vedtatt en rekke endringer i reglene for omsorgspenger knyttet til virusutbruddet.

Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022 – regjeringen.no

På grunn av koronasituasjonen har det vært noen midlertidige regler i forbindelse med bruk av omsorgsdager (hjemme med sykt barn-dager).

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

Omsorgspenger – nav.no

Hva er omsorgsdager? Det er lønn fra staten når du må passe barna på grunn av sykdom eller korona-stengte barnehager og skoler. En familie med to foreldre og to …

Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Dager du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for

Sykt barn-dager: Dette er reglene for 2022 – FriFagbevegelse

Sykt barn-dager: Dette er reglene for 2022 | FriFagbevegelse

14. feb. 2022 — Omsorgsdager omtales ofte som “sykt barn-dager”. Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager.

1. juli avsluttes ordningen med ekstra omsorgsdager man kan få i tillegg til den doble kvoten når barnehager og skoler er korona-stengt.

Rettigheter når man har syke barn – Altinn

Altinn – Rettigheter når man har syke barn

Illustrasjon koronavirus. Barn og ungdom får vanligvis et mildt sykdomsforløp, og svært få barn blir alvorlig syke av covid-19. Dette gjelder også barn med …

Råd og informasjon om barn og ungdom – FHI

Barn og ungdom – FHI

31. des. 2022 — Dersom skole, barnehage eller SFO blir helt eller delvis stengt på grunn av koronaviruset, eller hvis et barn må holdes hjemme på grunn av …

Barn og ungdom får vanligvis et mildt sykdomsforløp, og svært få barn blir alvorlig syke av covid-19. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer.

Midlertidige regler om sykt barn-dager opphører 31. desember …

Midlertidige regler om sykt barn-dager opphører 31. desember 2022  – Compendia

Følgende midlertidige koronatiltak for omsorgspenger foreslås for perioden 1. … Siden sykt-barn dagene også kunne benyttes på grunn av at skolene og …

Utvidet rett til omsorgsdager opphører 01.01.23, og en går tilbake til de vanlige reglene om omsorgspenger som følger av Folketrygdeloven.

Sykepenger og omsorgsdager under Coronapandemien

Barna leker. Fravær grunnet sykt barn kan dokumenteres med egenmelding. (Illustrasjonsfoto). Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har …

Reglene rundt sykepenger og omsorgsdager har blitt endret under corona pandemien. Hva gjelder nå?

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon – NHO

23. feb. 2022 — Barnet ditt er sykt, f.eks. koronasmittet; Barnet, eller den som … Så mange sykt barn-dager har hver forelder (med den forlengede doble …

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Omsorgsdager – dobbel kvote forlenges i 2022

Omsorgsdager – dobbel kvote forlenges i 2022 – Kvalitet og ledelse

Hvor mange omsorgsdager har jeg i 2022?

Keywords: sykt barn korona, barn i karantene sykemelding