Velferdspermisjon barn

Dette sier loven om velferdspermisjoner – FriFagbevegelse

Dette sier loven om velferdspermisjoner | FriFagbevegelse

Barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, Inntil 20 dager årlig til hver av foreldrene, samt permisjon til opplæring ved …

Noen ganger krever livet at vi tar en kort pause fra jobben. Da er det bra at det finnes velferdspermisjoner, både i loven og i tariffavtalene.

Lønnet og ulønnet permisjon – Altinn

Altinn – Lønnet og ulønnet permisjon

1. feb. 2023 — Flere tilfeller kan etter avtale gi rett på permisjon, men er likevel ikke en lovfestet rettighet. Tilvenning av barn i barnehage, første …

Dette gir deg rett til velferdspermisjon | Visma Blog

Arbeidstakers individuelle livssituasjon og behov ( f. eks: egen helse situasjon, små barn, eldre foreldre, er enslig forsørger, har lang reisevei til arbeid, …

Usikker på når du kan få fri? Få med deg i hvilke tilfeller du har lovfestet krav på permisjon.

Velferdspermisjoner – eHåndbok

Velferdspermisjoner

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon – NHO

23. nov. 2022 — Denne type fri vil da ofte være regulert i bedriftens eventuelle velferdspermisjoner, sier Brostrøm. Behandling av sykdom. Etter lovendring med …

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Har foreldre rett til fri for å følge barn til lege eller tannlege?

Fri for å følge barn til lege eller tannlege | Simployer

Velferdspermisjon brukes i de fleste tilfeller bare ved uforutsette hendelser, med noen få unntak, som f.eks. barns tilvenning i barnehage, skolefritidsordning …

Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.

Velferdspermisjon – Kunnskapsbasen – Intranettet – NTNU

Velferdspermisjon – Kunnskapsbasen – NTNU

Permisjoner. Et jentebarn sitter på skuldrene til en kvinne. Permisjon er rett til fri fra arbeidet i …

På denne siden finner du informasjon om hvordan du som ansatt skal søke velferdspermisjon. **OBS!** Fra 02.01.2023, søker du om permisjon i…

Permisjoner – Utdanningsforbundet

Permisjoner

Permisjon gir ansatte rett til å være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom, som ved svangerskap, adopsjon, barns sykdom, ved pleie av nære…

Permisjon er rett til fri fra arbeidet i en begrenset periode. Under permisjonen består arbeidsforholdet ditt, men du har ikke arbeidsplikt i permisjonstiden.

Permisjoner – Arbeidstilsynet

Permisjoner

9. des. 2016 — Tilvenning barnehage/ første skoledag · Flytting · Inngåelse av ekteskap · Husbygging · Dødsfall i nær familie · Konfirmasjon for egne barn · Egen …

Permisjon gir ansatte rett til å være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom, som ved svangerskap, adopsjon, barns sykdom, ved pleie av nære…

Når kan jeg få velferdspermisjon? – Delta.no

Når kan jeg få velferdspermisjon?

Har ansatte rett til fri for å gå til lege eller tannlege, når noen i familien dør, for å delta på tilvenning i barnehage, være med på barnas første skoledag, gifte seg eller flytte? Og får de velferdspermisjon med lønn?

Keywords: velferdspermisjon barn